wt.. paź 4th, 2022

Rekrutacja pracowników jest procesem, który na podstawie informacji o trwającym naborze np. w ogłoszeniu, ma na celu wyłonienie z pośród wszystkich zgłoszeń najlepszego kandydata na dane stanowisko. Proces ten opiera się na selekcji, w wyniku której wybiera się najbardziej wykwalifikowanego kandydata, a pozostałych odrzuca. Oczywiście należy ich o tym w odpowiedni sposób poinformować.

Dlaczego kontakt z osobą odrzuconą w rekrutacji jest ważny?

Niestety, wiele firm nie stosuje się do takiej powinności i nie informuje kandydatów, o tym, że zostali odrzuceni z dalszego procesu rekrutacyjnego. Taką praktykę najczęściej stosują małe, prywatne, rodzinne firmy, dla których renoma na rynku pracy nie jest istotna, a właściciele wychodzą z założenia, że poinformować należy tylko osobę, którą chcą zatrudnić. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda w większych firmach, korporacjach, urzędach i instytucjach państwowych, w których za rekrutację odpowiedzialne są konkretne osoby, często rekruterzy. Warto bowiem pamiętać, że nawet krótki, pisemny kontakt z osobą odrzuconą w rekrutacji jest wyrazem szacunku i zaangażowania. Jeszcze lepiej, jak rekruter poświęci czas i uzasadni kandydatowi, dlaczego został odrzucony. Pomoże to takiej osobie pracować nad sobą i uświadomi ewentualne braki.

Formy poinformowania kandydata o odrzuceniu

Skierowanie takiej informacji można podzielić na dwie formy, prywatną, czyli bezpośredni kontakt z kandydatem oraz publiczną, kiedy lista z wynikiem rekrutacji jest ogłaszana na forum. Rekruter zawsze powinien podziękować wszystkim osobom biorącym udział w rekrutacji. Bezpośrednie poinformowanie kandydata powinno być delikatne, taktowne, a także merytoryczne i szczere. Najlepiej zrobić to osobiście w rozmowie prywatnej lub telefonicznie, na Skypie albo innym kanale  komunikacji. Dobrym rozwiązaniem jest także krótka wiadomość tekstowa lub e-mail. Natomiast w przypadku naborów w instytucjach i placówkach państwowych proces rekrutacji podlega obowiązkowi jawności. Najczęściej kandydat o odrzuceniu dowiaduje się po zakończonym etapie w formie opublikowanej listy. Istotne jest, aby informacja o odrzuceniu odtarła do kandydata odpowiednio szybko, aby mógł skupić się na dalszych poszukiwaniach zatrudnienia.